IKKUNAHUOLTO OY KARTTUNEN

Ikkunahuolto Oy Karttunen on toiminut pääkaupunkiseudulla 90-luvun alusta siivouksen erikoispalvelujen toimittajana. 

Palveluidemme laadun ja monipuolisuuden ansiosta olemme kasvaneet tasaisesti koko toimintamme ajan.

Panostaminen ammattitaitoiseen henkilökuntaan, koulutukseen, kalustoon, välineisiin sekä aineisiin, takaa palveluidemme laadun ja monipuolisuuden myös tulevaisuudessa.

Tilaajavastuulain vaatimat selvitykset ja todistukset

Ikkunahuolto Oy:n ajantasaiset selvitykset ovat ladattavissa vastuullinenyritys.fi -palvelusta.

Tilaajavastuulain mukaan alihankintaa käyttävien yritysten tulee selvittää taustatiedot alihankkijoistaan. Tilaajavastuulaissa tarkoitettuja tilaajia ovat yritykset ja julkisoikeudelliset yhteisöt, jotka käyttävät alihankintasopimukseen perustuvaa työvoimaa. Tilaajavastuulaki koskee urakoita, jotka kestävät yli 10 päivää tai ylittävät arvoltaan 7 500 euroa.

Tilaajan tulee hankkia ennen alihankinta- tai vuokratyösopimuksen tekemistä seuraavat sopimuskumppania koskevat selvitykset ja todistukset:

  • kaupparekisteriote
  • selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
  • todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
  • todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty
  • selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

Sopimuksen solmimishetkellä tiedot eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Selvitykset ja todistukset on säilytettävä vähintään kaksi vuotta sopimuksen päättymisestä.

Rekisteritiedot

-merkitty kaupparekisteriin 18.03.1992

-alv-velvollinen liiketoiminnasta 01.10.1999 alkaen.

-työnantajarekisterissä 01.01.2005 alkaen

-ennakkoperintärekisterissä 18.10.1999

Todistustiedot

Yrityksellä ei ole vero- eikä eläkevakuutusvelkaa.

Vastuuvakuutus

Ikkunahuolto Oy:llä on Pohjola Vakuutus Oy:ssä toiminnan vastuuvakuutus. 

Luottoluokitus

Ikkunahuolto Oy Karttuselle on myönnetty Soliditetin Gold AAA®-luottoluokitus. Suomalaisyrityksistä ainoastaan 0,3 prosenttia on ollut korkeimmassa luottoluokassa AAA yhtäjaksoisesti yli viiden vuoden ajan.


Näytä suurempi kartta